– Den samlede overvåkingen indikerer at sommerbølgen har passert toppen og at smittespredningen i befolkningen og antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak er avtagende, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport onsdag.

Det er for tiden omikron-undervarianten BA. 5 som er den dominerende i Norge, den overtok i begynnelsen av juni.

De to siste ukene har det vært en nedgang i nye covid-innleggelser. I forrige uke ble det lagt inn 252 nye pasienter som har covid-19 som hovedårsak, ifølge foreløpige tall. Til sammenligning var tallet 319 uka før, mens tallet var 361 i uke 26.

Det ble lagt inn 19 nye covid-pasienter på intensivavdeling i forrige uke, mot 20 uka før. Tallene ventes imidlertid å bli oppjustert.

Situasjonen kan endre seg

Hittil i sommer har tallet over covid-relaterte dødsfall økt. I forrige uke er det foreløpig registrert 83 slike dødsfall, hvorav nær 60 prosent skjedde på sykehjem og lignende helseinstitusjoner.

FHI understreker at smittesituasjonen i Norge preges av at store deler av befolkningen for tiden har sommerferie.

Situasjonen er fremdeles uforutsigbar, påpeker de.

– Situasjonsbildet kan endres når befolkningen kommer tilbake til normal hverdag etter sommeren eller av nye varianter. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, skriver FHI.

– Ingen covid-tiltak i sommer

Per 17. juli var 88 prosent av befolkningen vaksinert med to doser, når man kun inkluderer alle som er over 16 år.

Når det gjelder tre vaksinedoser er tallet 67 prosent for aldersgruppen 18 år og oppover. Andelen er hele 90 prosent når det gjelder alle over 65 år. 13 prosent av alle over 75 år har blitt fått et fjerde stikk.

FHI ber også kommunene om å tilby en oppfriskningsdose, altså dose fire, til sykehjemsbeboere og eldre over 75 år. Kommunene må forberede seg på å vaksinere ytterligere grupper snart, skriver FHI.

– Ellers kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19 gjennom sommeren, heter det.