– Maksimalpriser blir ofte minstepriser eller fastpriser og kan dermed føre til at gjennomsnittsprisen kundene betaler øker. Det er et særdeles inngripende virkemiddel som bare bør brukes i tilfeller der markedet ikke har tilstrekkelig konkurranse, sier Fredrik Bjørnestad Sortland, som er drosjeeksperten i Konkurransetilsynet, til Dagens Næringsliv.

I november 2020 ble det innført nytt løyveregelverk der behovsprøvingen ble opphevet – og i praksis ble det et frislipp. Regjeringen er i gang med et arbeid med sikte på å innføre midlertidige maksimalpriser. Blant annet handler dette om å vurdere et slikt tiltak opp mot EØS-avtalen samt hvordan mulige maksimalpriser bør innrettes.

Sortland sier Konkurransetilsynet mener det er viktig å la markedet få virke over litt tid slik at man får vite hva som faktisk har skjedd i drosjemarkedet før det kommer nye reguleringer.

– Prisreguleringer fører ofte til mindre fleksibilitet, og det var nettopp ønsket om større fleksibilitet og lavere priser som var bakgrunnen for frislippet, sier han.

Flere av de tradisjonelle aktørene i bransjen mener derimot at makspris kan være et godt tiltak.