Høye energipriser trakk prisveksten opp til 5,4 prosent

foto