Hvis tilstrekkelig mange av de rundt 900 pilotene godkjenner avtalen, er SAS sikret fred fram til 2027. Avtalen innebærer at partene har fredsplikt – og er forhindret fra å streike og gå til lockout – i fem og et halvt år. I motsatt fall er det fare for at hardt prøvede flyselskapet kan være rammet av streik igjen, fra torsdag 11. august. Også piloter i SAS' datterselskaper omfattes av den nye tariffavtalen.

De norske pilotene vil offentliggjøre utfallet av uravstemningen her lørdag. Fristen for uravstemningen er den samme i alle de tre landene, men det er uklart når og hvordan Sverige og Danmark vil offentliggjøre sine resultater.

Det er avgjørende for SAS' framtid at pilotene sier ja til avtalen det ble oppnådd enighet om 18. juli, mener flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank.

Han poengterer at SAS er inne i en omfattende restruktureringsprosess og har søkt konkursbeskyttelse i USA. Konkursbeskyttelse innebærer at SAS kan fortsette driften mens prosessen pågår. Selskapet søker å hente inntil 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

– Kommer det ikke et ja fra SAS-pilotene, så vil det være bidra til å sette redningsprosessen tilbake, kanskje til og med avspore den. Om hvem vet da om investorene vil hjelpe til, sier Pedersen til Ritzau.

Enorme tap

Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark la ned arbeidet da meklingen i starten av juli ikke førte fram, trass iherdige forsøk og forhandlinger langt på overtid.

Den bitre og tidvis høylytte konflikten mellom SAS og pilotene påførte selskapet enorme tap de 15 dagene den pågikk – anslagsvis 100 millioner kroner daglig eller til sammen snaut halvannen milliard kroner. Fredag viste trafikktallene for juli at passasjertallet sank med en tredel – 32 prosent – fra måneden før.

Ingen med innsikt tør spå offentlig om hva som blir utfallet av uravstemningen, men flere har gitt uttrykk for sterk tvil om pilotene vil kaste arbeidsgiveren ut i ny konflikt.

Etter måneder med forhandlinger, uker med mekling og 15 dagers streik er det stor usikkerhet rundt hva man skal kunne oppnå ved å gå ut i streik, spesielt siden arbeidstakerne fikk nye innrømmelser da partene satt seg ned for sluttføre forhandlingene i midten av juli.

Tror på ja

Analytiker Jacob Pedersen vil bli svært forbauset hvis uravstemningen ikke ender med et samlet ja.

– Mitt inntrykk er at pilotforeningene i Danmark, Sverige og Norge har hatt tid til å forklare for baklandet at man er kommet fram til et fint forhandlingsresultat, sier han.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket, og har avgitt sin stemme. Han tror også pilotene vil akseptere avtalen, ifølge FriFagbevegelse.

– Jeg tror det går den rette veien, ja. Det er ingen god avtale, og det er mye misnøye rundt den. Men omstendighetene gjør at det ikke gjør det noe bedre å gå ut i en ny streik, sier han.

Går ned i lønn

Følgende er kjent om innholdet i avtalen, ifølge Ritzau:

* Avtalen løper i fem og et halvt år til september 2027. Den gjelder for alle piloter som flyr for SAS, uavhengig av om det er SAS Scandinavia eller et av datterselskapene, SAS Link og SAS Connect.

* Pilotene går 5 prosent ned i lønn og må akseptere mulig omdisponering av kapasitet fra lavsesong til høysesong.

* Søksmål fra pilotforeningene og enkelte piloter mot SAS trekkes.

* SAS skal fram mot 2024 gjenansette de 450 pilotene som mistet jobben under pandemien.

* Avtalen må godkjennes av pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark, samt den amerikanske domstolen som behandler SAS' søknad om konkursbeskyttelse.

Stående applaus

Forhandlingslederne Roger Klokset og Jan Levi Skogvang fikk stående applaus fra SAS-piloter på et lukket orienteringsmøte på Gardermoen to dager etter enigheten, ifølge E24.

– Nå får vi alle kollegaene tilbake i jobb og den nye tariffavtalen blir gjeldende i alle selskapene, samtidig som vi har rett til gjenansettelse og opparbeider konsernansiennitet i alle selskaper. Dette var viktig for oss. Vi har samlet pilotkorpset i SAS igjen og skal ikke konkurrere mot hverandre om jobbene i fremtiden slik det var lagt opp til, sa leder Jan Levi Skogvang for SAS Norge Flygerforening i Parat da avtalen var klar.