Pilotprosjekt skal gi flere menn i omsorgsyrker

foto