Human-Etisk Forbund fikk 12.000 nye medlemmer etter kutt av medlemsavgift