Statens vegvesen med kontroller på kjøretøy:

– Flest mangler på tilhengere

Statens vegvesen har så lagthatt dekk- og kjettingkontroller på om lag 9.500 kjøretøy i Nord-Norge denne vinteren. Der har ført til flere gebyrer, bruksforbud og anmeldelser.

Statens vegvesen har kontrollert dekk og kjettinger på 5530 kjøretøy i Nord-Norge hittil i år.  Foto: Monica Knoff/Statens vegvesen

Lokale notiser

Under de 9.478 kontrollene, har det blitt gitt 317 gebyrer, 382 bruksforbud og seks anmeldelser. Kontrollene er blitt utført siden oktober, og det er en økning i antall utførte kontroller på rundt 40 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Statens vegvesen.


5530 kjøretøy kontrollert i årets første to måneder

Statens vegvesens kontroller av dekk og kjettinger i Nord-Norge har ført til ni anmeldelser, 388 bruksforbud og 162 gebyr hittil i år.

 

– Selvfølgelig for høyt

– Vi jobber hver dag for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på veiene våre. Selv om de fleste har tingene i orden, er det vogntog som ikke har noe å på veien å gjøre, og de må vi stoppe, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen.


Sjåføren kjørte med blanke dekk

Statens vegvesen har intensivert kontrollene av tunge kjøretøy på grenseovergangene, og avdekker tidvis grove overtramp.

 

Av de totalt 382 bruksforbudene som ble gitt, ble 324 av disse gitt tilhengere.

– Tolv prosent av tilhengerne vi kontrollerte hadde mangler ved dekk- eller kjettingsutrustningen. Det er selvfølgelig for høyt. Vi har lagt oss på en streng linje når det gjelder vurderinger av egnetheten på dekkene og håper kontrollene gir en signaleffekt om at dårlig vinterutrustning ikke er akseptabelt, sier Sandvik.

Den såkalte vinterperioden varer ut april, men Statens vegvesen opplyser at de vil utføre kontroller på dekk og kjetting så lenge føret tilsier at det er nødvendig.
«En ting er helt sikkert, noe må gjøres for å få bort de useriøse aktørene og sjåførene fra Øst Europa»

«Hva kan gjøres for å øke trafikksikkerheten, og hvilke tiltak kan en sette inn mot useriøse Øst Europeiske vogntog?», spør Ann Myrbakk Andersen Gruppeleder for samferdsel for FrP lagene i Vesterålen og Lødingen.