Andøy sender politivedtekter på høring

Andøy kommune har sendt sitt forslag til endrede politivedtekter på høring.

Andenes.  Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

Lokale notiser

Det er med utgangspunkt i lov om politiet at kommunen har sin hjemmel for å kunne vedta kommunal politivedtekt. Etter at høringsruden er over vil kommunen som sedvanlig vurdere innkommende høringsuttalelser, og vurdere om man skal ta hensyn til disse i sitt videre arbeid.

Politivedtekter er som vanlig kjedelig lesing, men er tilsvarende viktig for å holde ro og orden i kommunen. På et overordnet nivå er det en såkalt normalpolitivedtekt fra Politidirektoratet. Den sier noe om hvordan politimestrene, Politihøgskolen, Sysselmannen på Svalbard, Fylkesmennene, Kommunene, Kommunenes sentralforbund og Longyearbyen lokalstyre skal forholde seg.

Sammen med lokale politivedtekter, som i Andøy, gir disse bestemmelser for utøvelse av polititjenesten i kommunene. Det kan i lokal politivedtekt, som er en kommunal forskrift, gis bestemmelser om forhold som omfattes av politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.

Av forslaget til endrede politivedtekter for Andøy kommune, leser vi av paragrafen om ro og orden på offentlig sted følgende:

«På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.»

Dersom du er uenig i innholdet eller ønsker en endring i politivedtekten, er det nå tid for å sende din egen høring til kommunen.

Her kan du lese det komplette forslaget til politivedtekter for Andøy kommune.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser