Øksnes-bedrift setter ned kapitalen

City Centeret Eiendom As på Myre setter ned kapitalen fra 600.000 kroner til 50.000 kroner.
Lokale notiser

550.000 kroner skal tilbakebetales til aksjeeierne, går det fram av en melding fra Brønnøysundregistrene Ifølge forvalt.no er Raymond Yttervik og Per Rikhard Olsen aksjonærer i selskapet.