Stortinget:

Legger til rette for stans i nydyrking av myr

Fredag vedtok Stortinget endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr.
Lokale notiser

Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima- og miljøsak, skrives det i en pressemelding fra klima- og miljødepartementet.

– Forbud mot nydyrking av myr er et effektivt tiltak som bidrar til at vi kan oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.


– En potensiell katastrofe for Vesterålen

Regjeringen foreslår et forbud mot nydyrking av myr. – Dette er en potensiell katastrofe for Vesterålen, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) og leder av Sortland og Øksnes bondelag John Arne Nyland.

 

Viktig for målene i Parisavtalen

Det er viktig å ta vare på lagrene av karbon og styrke disse for å nå målene i Parisavtalen. Parisavtalen fremhever også at det er viktig å ta vare på økosystemene og naturmangfoldet.

De store mengdene karbon som myr inneholder, har vært lagret gjennom flere tusen år. Et forbud mot nydyrking av myr kan spare oss for akkumulerte utslipp av opptil 900.000 tonn CO2-ekvivalenter i perioden frem mot 2030, og enda mer i årene etterpå.

Utslippene fra myr som dyrkes, kommer ikke bare det året nydyrkingen startet, men i tillegg i flere tiår etter at den har funnet sted. Derfor er tiltaket som gjøres nå også viktig for fremtidige utslipp. Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er den totale karbonmengden i alle verdens myrer er omtrent like stor som i atmosfæren.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Klimapanelets 1.5-gradersrapport var et tidsskille. Den viser at verden må redusere sine klimagassutslipp kraftig hvis vi skal unngå katastrofale konsekvenser for mennesker og natur. Den viser også at vi må handle raskt.  Klimatiltak i alle sektorer, også landbruket, er nødvendig for å få ned utslipp og bidra til å gi trygge forhold for norsk landbruk i framtida, sier Elvestuen.   

Muligheter for unntak

– Det kan selvfølgelig være enkelttilfeller der det er behov for nydyrking for å kunne opprettholde gårdsdriften. Derfor finnes det muligheter for å søke dispensasjon, sier klima- og miljøministeren.

Ifølge pressemeldingen kan det for eksempel være aktuelt å gi dispensasjon i særskilte tilfeller. Det kan være tilfeller hvor eieren mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord, utbygging, samferdselstiltak eller lignende. Det kan også være aktuelt å gi dispensasjon i landbruksområder der eneste dyrkingsressurs er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn. 

Forbud mot nydyrking av myr vil bli fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i forskrift om nydyrking.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser