Norge henter hjem rekordmye forskningspenger

Lokale notiser

Aldri før har Norge gjort det så bra i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Til nå har norske aktører konkurrert seg til 8,3 milliarder kroner.

Den samlede verdien av EU-prosjektene er på hele 56 milliarder kroner.

Det melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Norske bedrifter, offentlige virksomheter og akademiske institusjoner kan gjennom EØS-avtalen søke på lik linje med deltakere fra andre EU-land. Ifølge kunnskapsdepartementet viser ferske tall at det nå er både flere norske aktører som søker og at de lykkes bedre enn noen gang tidligere.


Fakta om Horisont 2020:
  • EUs Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programperioden er fra 2014 til 2020.                                               
  • Samlet budsjett er på rundt 800 milliarder kroner. I mars 2019 er 65 prosent av midlene fordelt.
  • Forskning- og innovasjonsprosjektene skal komme frem til løsninger på felles samfunnsutfordringer, bidra til økt verdiskaping, og økt kvalitet i forskningen.
  • Forskningsrådet har eksperter som både påvirker prioriteringene i Horisont 2020 og veileder aktører (bedrifter, offentlig sektor og akademia) i søknadsprosessen. De tilbyr en rekke gratis kurs om det å søke og drifte et EU-prosjekt.
  • Innovasjon Norge bistår bedrifter med søknadsveiledning og pitchetrening innen Horisont 2020 sitt SMB-instrument.

Kilde: Regjeringen.no

 

– Stolt og glad

Norge har gjort det spesielt bra på områdene klima og miljø i den siste utlysningen. Hele fem forskningsprosjekter ledes av norske koordinatorer.

–  At norske forskere vinner frem med sine klimaprosjekter i EU viser at de er i verdensklasse. Jeg er stolt og glad over at norske forsknings- og innovasjonsaktører hevder seg så bra i den europeiske konkurransen. Skal vi nå bærekraftsmålene er det viktig å bygge politiske beslutninger på forskningsbasert kunnskap, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det flere av prosjektene har til felles, er at de skal tette kunnskapshull i klimaforskningen.

Kommer hele befolkningen til gode

Norge og Europa har store felles samfunnsutfordringer som Horisont 2020 forsøker å finne løsninger på. At Norge lykkes med å konkurrere seg til rekordstore forskningsmidler, kommer befolkningen i hele landet til gode. Det i form av bedre offentlige tjenester, økt konkurransekraft i næringslivet og bedre kvalitet i forskningen. Deltakelse gir også norske bedrifter tilgang til de beste forskningsmiljøene, markedsadgang og tilgang på kapital.

– Forskningsrådet har i mange år finansiert flere av aktørene gjennom våre nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer for å bygge opp kunnskap. Nå lykkes de internasjonalt og kan lede an i utviklingen av i løsninger for felles europeiske samfunnsutfordringer, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen i pressemeldingen.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser