Små barnehager får 263 millioner til økt bemanning

Lokale notiser

For å sikre bedre bemanning i barnehagene, får 434 små barnehager i Norge til sammen 263 millioner kroner til å øke bemanningen. Detter dobbelt så mange barnehager som i 2018.

– Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Tilskuddet vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet. Jeg forventer at både kommunale og private barnehageeiere prioriterer å følge opp bemanningsnormen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Ifølge oversikten over tildeling i 2019 per fylke, får Nordland et tilskudd på 16 millioner kroner.

– Viktig å få på plass

Tidligere har det vært store forskjeller i barnehagenes bemanning. Den nye bemanningsnormen ble innført i fjor. Den skal sikre at det blir flere ansatte i barnehager som tidligere har hatt for lav bemanning. Det skal være maks tre barn under tre år per voksen, og maks seks barn per voksen som barn over tre år.

– Flere trygge voksne i barnehagene er en viktig sak for KrF. Kravene til flere ansatte er særlig krevende for de små barnehagene, derfor er dette tilskuddet viktig å få på plass nå. De små barnehagene utgjør en viktig del av mangfoldet i barnehagetilbudet og er ofte drevet av ideelle – slik som menighetsbarnehagene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Kunnskaps- og integreringsministeren sier at de ønsker et mangfold av små og store barnehager, både private og kommunale.

– Vi ser at de små barnehagene ikke har like stor økonomisk handlefrihet til å raskt omdisponere ressurser slik at de oppfyller bemanningskravet. Derfor prioriterer vi nå de små barnehagene i overgangsordningen, sier Sanner.

Får samme driftstilskudd

Bemanningskravet, som har vært varslet lenge, er i gjennomsnitt oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene. Private barnehager får det samme driftstilskuddet som kommunale barnehager, som er basert på utgifter i kommunens egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. På bakgrunn av dette har private barnehager i stor grad kunne ha samme bemanning som de kommunale barnehagene, uten økt tilskudd.

Samtidig finnes det også kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfyller bemanningskravet. Dermed har regjeringen innført en overgangsordning i perioden 2018 til 2020 for å styrke innføringen av bemanningsnormen i små kommunale og private barnehager i disse kommunene.

Dobbelt så mange barnehager mottar tilskudd

I 2019 øker regjeringen tilskuddet til bemanningsnorm i barnehage med 160 millioner kroner. Kriteriene for hvilke barnehager som kvalifiserer for tilskudd er også noe justert, slik at det i 2019 er dobbelt så mange små barnehager som mottar tilskudd sammenliknet med i 2018.

Barnehager som kvalifiserer for tilskudd vil motta mellom 445.000 og 595.000 kroner i 2019.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser