Økte inntektene med 2 mill.

Reinholdtsen Maskin AS i Øksnes økte inntektene sine fra 10,8 millioner kroner i 2017 til 12,6 millioner i fjor.
Lokale notiser

Av regnskapet til entreprenørbedriften leser vi at driftsresultatet endte opp med 513.000 kroner, mot 496.000 året før.

Selskapet har eiendeler til en verdi av nesten fire millioner kroner og økte egenkapitalen fra vel 1,8 millioner i 2017 til over 2,1 millioner i fjor.