Sjeggkre kommet for å bli

Insekt som kan bekjempes med sanering, eller grunnlag for verdiminus på bolig? Det er det store skjeggkre-spørsmålet ekspertene er uenige om.

  Foto: Christian Fischer

Lokale notiser

– Prognosene er jo at skjeggkre er kommet for å bli og at de på sikt vil være like vanlige som andre insekter, sier administrerende direktør Are Andenæs Huser i Norsk takst, bransjeorganisasjonen for takstmenn og takstforetak i Norge til E24.

– Da er det rimelig å anta at spørsmålet om prisavslag i fremtiden vil bero på hvor effektive metoder til bekjempelse er og kostnader og andre ulemper forbundet med dette. Til nå har jo den store usikkerheten vært om disse krypene lar seg helt bekjempe, sier han.