Tildelt midler

Hadsel og Sortland er tildelt prosjektskjønnsmidler for 2019
Lokale notiser

Fylkesmannen i Nordland har tildelt én million kroner til Hadsel kommune for å utvikle felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen.

Videre er Sortland kommune tildelt kr. 655.000 til etablering av et sinnemestringstilbud.