Dagpengeutbetalingene stupte i 2018

Det ble utbetalt 10,6 milliarder kroner i dagpenger i 2018.
Lokale notiser

Det er en nedgang på 21,3 prosent målt mot 2017, viser ferske tall fra SSB. I alt 120.600 personer mottok dagpenger i fjor. Det var en nedgang på 17,5 prosent. Gjennomsnittlig beløp var 88.100 kroner, som var ned 4,67 prosent.