Sortlandsbonde søker om skadefelling av grågås

Torben Arneberg Jensen har søkt Sortland kommune om skadefelling av grågås.

Grågås i Valan på Andøya. Nå blir det møteserie, der blant annet jakt som lokalt virkemiddel skal diskuteres.  Foto: Arkivfoto

Lokale notiser

Søknaden om skadefelling er begrunnet med at gåsa gjør skade på innmark. Ifølge Jensen varierer skaden, men utgjør samlet en betydelig del av grasproduksjonen på flere parseller.

Ifølge søknaden beiter gåsa i hovedsak på åpne parseller mot sjø, der den føler seg trygg. Det er også observert mye beiting på parseller lengre unna strandsonen.

Forebyggende tiltak har ikke nyttet. Det er forsøkt med fugleskremsel, men dette har ikke hatt stor virkning. Det ble felt 20 gås på eiendommen i fjor.

I søknaden om skadefelling søkes det om felling av henholdsvis 10 og 20 gås på de ulike eiendommene.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser