Større beslag av fisk i nord i år

Omlag 1832 kilo fiskefilet er så langt stoppet ved grenseoverganger i Nord-Norge i år.

 

Lokale notiser

Det er Fiskeribladet som skriver dette.

– Vi har beslaglagt klart mer fisk i april i år enn i fjor, sier kontrollsjef i Tollregion Nord-Norge som omfatter Troms og Finnmark, Tom Olsen, til Fiskeribladet. 

I løpet av perioden 5-18. april i år ble det gjort ti beslag ved grenseovergangene Karigasniemi, Kivilompolo og Helligskogen. 

Til sammen 1612 kilo ren fiskefilet har tollerne stoppet fra å bli ført ut av landet på disse grenseovergangene. I tollregion Midt-Norge, som omfatter Nordland og Trøndelag, er det gjort to beslag i år - tilsammen cirka 220 kilo. Totalt har tollerne altså beslaglagt 1832 kilo fisk i de fire fylkene.