Nye lokaliteter for torsk i merd

Selskapet Myre Havbruk er innvilget midlertidig tillatelse for ny lokalitet Oppmyrebogen og Hornet til fangstbasert havbruk av villfanget torsk.
Lokale notiser

Det er fylkesmannen i Nordland som har behandlet søknad og innvilget, dog på visse betingelser.

Myre Havbruk er delvis innvilget tillatelse for villfanget torsk på 780 tonn MTB, mot søknad på 1.560 tonn MTB for Oppmyrebogen. Tillatelsen er midlertidig og gjelder frem til 30. april 2022.

Videre må selskapet overvåke lokaliteten med tanke på blant annet oksygennivå langs sjøbunnen under anlegget og i dypområder.

For lokaliteten Hornet var det søkt om produksjon av 2.340 tonn MTB, og det er innvilget for 780 tonn her. Også for Hornet må sjøbunnen overvåkes.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser