Funn av verdifulle naturtyper

Fylkesmannen gir inntil 59 000.- i tilskudd til kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Mikkelsnes i Øksnes, hvor det er gjort funn av verdifulle naturtyper.
Lokale notiser

Det er søkt om tilskudd til å utarbeide skjøtselsplan for Mikkelsnes i Øksnes kommune. Søker beskriver området som gammel slått og beitemark som nå har vært brukt som beitemark for gammelnorsk sau i mange år.

Funn av marinøkkel på lokalitetene, samt informasjon fra søker gjør at det er sannsynlig at deler av området kan karakteriseres som verdifulle naturtyper.

Dette begrunnes med blant annet langvarig hevd som beiteområde, enkeltfunn av arter og kunnskap om naturtypen, Utarbeidelse av skjøtselsplan vil bidra til å ivareta verdiene.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser