Workshop «Folk og framtid i Øksnes»

Øksnes kommune holder på med et veldig spennende arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.

Øksnes rådhus 

Lokale notiser

Kommunen ønsker aktiv medvirkning og engasjement fra hele befolkningen. Samfunnsdelen er styrende for framtidig utvikling av kommunen.

– Hvilke områder mener du at kommunen må utvikle seg på for å bli en bedre og mer attraktiv kommune for framtida? Lørdag 25. mai kl. 12.00-18.00 inviteres du til å komme på workshop i kommunestyresalen, Øksnes Rådhus. På workshopen vil bl.a. ordfører, rådmann og kommunalsjefer delta. Lag, foreninger, det politiske miljøet og hele befolkningen i Øksnes inviteres. Vi håper på en kreativ utveksling av tanker og ideer om det framtidige Øksnes – her er alles stemme like viktig, lyder invitasjonen fra Øksnes kommune.

På workshopen vil det jobbes med disse temaene: Befolkningsutvikling, Et inkluderende samfunn, Oppvekst, Helse og livskvalitet, Kultur, idrett og friluftsliv og Arealpolitikk.