Halverte driftsoverskuddet

Sortland Flis halverte driftsoverskuddet fra 2017 til 2018.
Lokale notiser

Det viser årsregnskapene. Omsetningen falt med 2,3 millioner kroner (16,8 prosent) til 11,3 millioner kroner. Driften endte med et overskudd på 647.000 kroner. Året før ga driften et overskudd på 1,3 millioner kroner.

Før skatt endte resultatet på 621.000 kroner mot 1,29 millioner kroner året før.

Eierne satte av 400.000 kroner til utbytte. Det er 200.000 kroner mindre enn året før.

Selskapet har en totalbalanse på 4,5 millioner kroner. Gjelda utgjør 2,6 millioner kroner og egenkapitalen er bokført til 1,9 millioner kroner. De seks siste årene er det satt av 3,1 millioner kroner til utbytte.

Selskapet eies av Trond Fenes (40 prosent), Hege Franziska Aspenes (20 prosent) og Roger Gullholm (40 prosent) gjennom Rofra Invest As.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser