Råder kommunene til å ha en funksjonell strandsoneplan

Fylkesmann Tom Cato Karlsen slår et slag for funksjonell strandsoneplan.
Lokale notiser

– Vi har laget en veileder som er veldig bra når det gjelder byggeforbudet i 100-metersbeltet i strandsonen. Vi er 42 kystkommuner i landet, og satt litt på spissen kan man si at denne loven er fattet mest med bakgrunn i utfordringene i Indre Oslofjord, sier Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Han har et tips til kommunene, om å skjele til andre som har kommet på smarte løsninger. I Steigen har man fått til en funksjonell strandsoneplan.

– Lovverket sier vi har dette hundremetersbeltet å ta vare på. Steigen kommune har gjort en kjempejobb innen dette, de har foretatt en vurdering av hele kommunen. Det har de satt av områder der man kan få bygge 40 meter fra strandsonen. Mens det i andre områder skal være minimum 400 meter fra strandsonen. Ved å seksjonene kommuen på denne måten, har man gjort noen overordna vurderinger. Og dette kan også bakes inn i arealplanen, sier han.

– I kommunene i Nord-Norge bor vi gjerne langs havet, og det kan dukke opp ting der man ønsker å utvikle nærmere enn hunder meter. Har kommunen en slik plan er det gjort en vurdering fra politikere og administrasjon, som gjør at det er mye lettere å få til, sier Karlsen.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser