Vil legge om vei

Som anvist på skissen ønsker kommunen å flytte veien litt mot øst.  Foto: Skjermdump fra brev fra Sortland kommune

Lokale notiser

Sortland kommune ønsker å legge om den kommunale veien i Spjutvika. Det kommer frem i et brev sendt fra teknisk etat i kommunen til grunneierne.

– Det ønskes å flytte veien noe østover for å redusere belastningen på mur/steinfylling ovenfor hus på motsatt side, står det i brevet.

Ifølge brevet sendte Sortland kommune brev til grunneierne i desember 2018 der de ba om tilbakemelding, men så langt har de ikke mottatt noen tilbakemelding. Derfor er det på ny sendt brev.

– Sortland kommune ber på nytt om synspunkter fra de berørte grunneierne på omlegging av veien. Sortland kommune må også ha grunneiers tillatelse til en slik omstilling av veien.

Kommunen påpeker at hvis omleggingen skal utføres i år, må planleggingen starte om kort tid.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser