Havbrukskommunene får 458 millioner i oktober

En rekke kommuner som har fiskeoppdrett, deler til sammen 458 millioner kroner i oktober.
Lokale notiser

Det går fram av regjeringens forslag til revidert statsbudsjett. Dette er syv millioner kroner lavere enn tidligere beregnet.

I 2018 ble det gjort svært store utbetalinger fra fondet, i alt 2,3 milliarder kroner. Da fikk Bø kommune 13,8 millioner kroner, Øksnes fikk 22,3 millioner, Sortland 17,6 millioner kroner og Hadsel 28 millioner kroner. Årets utbetaling utgjør bare cirka 20 prosent av fjorårets utbetaling, og hvis samme nøkkel legges til grunn i 2019 som i 2019 får Bø 2,8 millioner kroner, Øksnes 4,4 millioner, Sortland 3,5 millioner og Hadsel 5,6 millioner kroner. Lødingen fikk for øvrig 14 millioner kroner i 2018, og kan få 2,8 millioner i 2019 hvis fordelingsnøkkelen er den samme som i fjor.

Andøy har ennå ikke klarert oppdrettsareal, og får derfor ingenting.

Pengene kommer fra regjeringens salg av nye laksetillatelser. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Fondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.