220.000 kr. til «etter skoletid» i Øksnes

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet innvilger kr. 220.000 til Øksnes kommunes prosjekt «etter skoletid».
Lokale notiser

Øksnes kommune har søkt om tilskudd for 2019 gjennom Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Direktoratet har i 2019 vektlagt følgende i saksbehandlingen:

  • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
  • geografisk spredning ved fordeling av midlene
  • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
  • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Søknad om tilskudd til Øksnes kommune sitt tiltak «Fra taushetsplikt til raushetsplikt - det e vårres felles ungdomma («etter skoletid» lokalt navn)» innvilges med 220 000 kroner.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser