Flere midler til Øksnes kommune

Øksnes kommune får midler til norskopplæring og rusarbeid.

Øksnes rådhus 

Lokale notiser

Fylkesmannen gir et tilskudd på inntil kr 660 000,- til ettervernkonsulent år 2 med kr 550 000,- og erfaringskonsulent år 2 med kr 110 000,-.

Formålet med tilskuddsordningen er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer slik at de sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det vil derfor være en forutsetning at stillinger det søkes tilskudd til, er tenkt som varig styrking av kommunens rusarbeid.

Fylkesmannens prioritering ses i sammenheng med regelverket for ordningen og de nye beregningsreglene.

Øksnes kommune får også kr. 45.000 i tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser