Underskudd i regionrådet

Vesterålen Regionråd hadde et underskudd på driften på 2,5 millioner kroner i fjor.
Lokale notiser

Det var budsjettert med et underskudd på 1,5 millioner kroner etter revidering og 1,3 millioner i opprinnelig budsjett.

Ved fjorårets slutt hadde regionrådet nesten 13 millioner kroner «på bok» og en samlet egenkapital på 11,2 millioner kroner.