Øksnes fikk avslag på «rask psykisk helsehjelp»

Øksnes kommune søkte om midler til prosjekt «rask psykisk helsehjelp», men fikk avslag.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Silje Nilsen, Vesteraalens Avis (Illustrasjonsfoto)

Lokale notiser

I søknad om tilskudd på 1.180.000 kroner fra Helsedirektoratet for etablering og drift av prosjektet «rask psykisk helsehjelp» ble det påpekt fra Øksnes kommunes side at det er et nasjonalt mål at tjenestene innen psykisk helse og rusarbeid i kommunene skal bli mer kunnskapsbaserte.


Øksnes ønsker «Rask psykisk helsehjelp»

Øksnes kommune ønsker å hjelpe mennesker som sliter med sin psykiske helse eller rus med å komme raskere tilbake til hverdagen gjennom deltakelse i prosjektet «Rask psykisk helsehjelp».

 

– Vi ser «Rask psykisk helsehjelp» som et viktig tiltak/hjelpemiddel i denne utviklingen. Vi ønsker å styrke tjenesten som psykisk helse og rus utøver, slik at pasienter raskere kommer tilbake i sin hverdag, fastslo enheten i Øksnes overfor Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet avslår

– I vår vurdering har vi vektlagt tildelingskriterier, søknadens budsjett, forankring i kommunens politiske og administrative ledelse, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Begrunnelsen for avslaget er at budsjettet for tilskuddsordningen er for lavt til å innvilge alle søknader. Det har derfor vært nødvendig med en streng prioritering av søknadene. Andre søkere forventes å ha en høyere måloppnåelse enn dere, heter det i begrunnelsen for avslag.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser