Må fjerne rester etter oppdrett

Cermaq er pålagt å fjerne rester etter en nedlagt oppdrettslokasjon.
Lokale notiser

Kystverket Nordland og Øksnes Havnevesen KF har fått tips om at det fortsatt er 4 blåser som kommer opp med jevne mellomrom i området Bjørnerøya i Øksnes kommune. Blåsene kommer frem ved lavvann og det er uklart hvor stor andel av anlegget som fortsatt ikke er fjernet.

Med bakgrunn i at Kystverket tidligere har varslet pålegg om fjerning og at anlegget har vært innrapportert fjernet i sin helhet, velger Kystverket å utstede pålegg direkte, uten nytt varsel om pålegg.

Cermaq Norway AS pålegges med dette å umiddelbart fjerne restene av lokaliteten Bjørnerøya.