Stokmarknes Båtforening:

Får penger til aktiviteter innen sjøvett

Sjøfartsdirektoratet har bevilget 10.000 kroner til Stokmarknes Båtforening og deres aktiviteter innen sjøvett i 2019.

  Foto: Bente Pleym Urholt

Lokale notiser

Pengene skal brukes under «Maritim dag». Det har vært stor søkermasse på direktoratets midler. Derfor får båtforeningen et redusert tilskudd i forhold til det de søkte på.

Sjøfartsdirektoratet har til sammen 900.000 kroner til fordeling i 2019. De fikk inn 83 søknader på til sammen 2,5 millioner kroner.

– Alle søknadene er vurdert enkeltvis. Bakgrunnen for at deres prosjekt nådde opp i denne tildelingen skyldes at deres prosjekt på en god måte har dekket tildelingskriteriene. På grunn av den store søknadsmengden har vi måttet prioritere prosjekt som på best mulig måte dekker formålet med ordningen. Vi har sett på antall deltakere i tiltaket, geografisk spredning og omsøkt beløp, samt mulighetene for å kunne gjennomføre prosjekt med tildelte midler, skriver avdelingsdirektør Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet i tildelingsbrevet til båtforeninga.