I 2017 invaderte pukkellaksen norske elver – i år kan den komme tilbake

For to år siden eksploderte forekomsten av den uønskede pukkellaksen i norske elver. Den har en toårssyklus, og snart får vi svaret på om det blir ny invasjon.
Lokale notiser

– Vi venter i spenning, sier forsker Henrik H. Berntsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NTB.

Den utskjelte fisken er svartelistet av myndighetene og erklært uønsket i norske elver. Frykten er at den kan trenge bort norsk villaks.

Eksplosjon

I mange år ble ikke pukkellaksen regnet som noen stor trussel. Forekomsten varierte noe fra år til år, men var aldri særlig høy.

– Så kom det en eksplosjon rett og slett i 2017. Det var overraskende at det kom så mange. Fram til da har overvåkingen av pukkellaksen vært ganske dårlig. Etter at det ble omtalt i mediene det året, kom det et stort antall meldinger om observasjoner. Det har nok vært en del mørketall i tidligere år, sier Berntsen.

Fisken som ankom Norge sommeren 2017 var her for å gyte og så for å dø. Først nå får vi svar på om kullet som ble født det året, vender tilbake.

– Siden det var mye fisk i 2017, kan man tenke seg at det er sannsynlig at det kommer en del i år. Men det er naturen som bestemmer. De må ha hatt gode forhold i havet for å kunne vokse og overleve, sier Berntsen.

Invasjon fra Russland

Pukkellaksen har opprinnelig ingen naturlig plass i norske farvann og vassdrag. Den har kommet hit fra Russland, etter at nabolandet vårt på 50-tallet satte ut fisk som de ønsket å drive kommersielt fiske på.

– Fisken, som er en stillehavslaks, etablerte seg i elvene på Kolahalvøya og har spredd seg sporadisk rundt i området. Spesielt i Øst-Finnmark har pukkellaks dukket opp over flere år, sier Berntsen.

Nå ønsker NINA å finne ut mer om pukkellaksen. Ikke minst ønsker de å analysere fiskene som kommer i år, for å finne ut om de er etterkommere av pukkellaksen som kom hit under 2017-invasjonen.

Folk oppfordres til å ta skjellprøver og sende dem inn etter bestemte instruksjoner. All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Kan spises

I «vanlig» utgave ligner pukkellaksen mest på sjørøye. Tidlig i sesongen er den blank i fargen, men kan kjennes igjen ved at den har store mørke flekker på halefinnen. Når gytetiden nærmer seg utvikler hannfisken den karakteristiske pukkelen, en såkalt gytedrakt.

Det er ingenting i veien med å spise den uønskede fisken.

– Jeg har ikke smakt selv, men jeg har hørt at den er god, sier fiskeforskeren.

Men den egner seg definitivt best som matfisk tidlig i sesongen.

– Pukkellaksen gyter bare én gang og så dør den. På slutten av sesongen investerer den derfor all energi i gytingen. Fisken går sakte, men sikkert i oppløsning mens den lever. Da blir kvaliteten på kjøttet veldig, veldig dårlig, sier Berntsen.

De første pukkellaksene vil trolig melde sin ankomst i starten av juli. Gytetiden begynner rundt midten av august.


(©NTB)