Sortland har lavest ledighet, Øksnes sliter mest

Det var 352 helt arbeidsledige i Vesterålen ved utgangen av mai måned, viser ferske tall fra NAV.
Lokale notiser

Det er 105 flere enn for ett år siden.

Sortland har lavest ledighet. Bare 1,9 prosent av arbeidsstyrken mangler arbeid. I Øksnes er 82 ledige. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. De tre øvrige vesteråkskommunene varierer fra 2,1 til 2,4 prosent ledighet i arbeidsstyrken.

Vesterålen er høyere ledighet enn Nordland og betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. For landet som helhet går dessuten arbeidsledigheten ned.

I mai 2019 er det 2.295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 170 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på åtte prosent.

Antall% av styrkenEndring 18Endr.%
Hadsel852,11318
Bø i Vesterålen282,41165
Øksnes823,646128
Sortland1051,93550
Andøy522,200


I landet sett under ett er antall helt ledige på 59.813 personer i mai. Dette er en nedgang på 0,3 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av mai tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

- Til tross for en økning i ledigheten fra samme periode i fjor har Nordland fortsatt lav ledighet. Vi er ett av seks fylker i landet med ledighet under 2,0 prosent. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes.