Øksnes inviterer til næringslivsworkshop

Øksnes kommune arbeider med kommuneplanens samfunnsdel, og inviterer til workshop 12. juni med tema næring, klima og næring.

Øksnes rådhus 

Lokale notiser

Kommunen ønsker aktiv medvirkning og engasjement fra hele befolkningen, heter det i invitasjon til flere av Øksnes kommunes innbyggere.

– Samfunnsdelen er styrende for framtidig utvikling av vår kommune. Hvilke områder mener du at kommunen må utvikle seg på for å bli en bedre og mer attraktiv kommune i framtida både for næringsliv og befolkningen ellers? Spør kommunen konkret.

På workshopen vil bl.a. ordfører, rådmann og kommunalsjefer delta. Næringsliv, det politiske miljøet og hele befolkningen i Øksnes inviteres.

– Vi håper på en kreativ utveksling av tanker og ideer om det framtidige Øksnes – her er alles stemme like viktig, leser vi av invitasjonen.

På workshopen vil det jobbes med disse temaene:

· Verdiskaping og næringsliv

· Et inkluderende samfunn

· Bærekraftig utvikling, klima og energi

· Kommunikasjon, transport og infrastruktur

· Regional og nasjonal posisjonering

· Arealpolitikk

På grunn av matservering ber Øksnes kommune om påmelding innen 7. juni. Påmelding til næringskonsulent.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser