Hadsel videregående skole:

Melbu får ekstra penger til landslinjen

Landslinjen for utdanning av yrkessjåfører på Melbu har fått et ekstra tilskudd på 545.454 kroner til utstyr.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Marius Birkeland

Lokale notiser

Det går fram av et tilskuddsbrev fra Utdanningsdirektoratet til Nordland fylkeskommune.

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt en bevilgning på seks millioner kroner til elleve ulike tilbud innen opplæring av yrkessjåfører.

– Utstyrstilskuddet skal kun gå til dekning av utgifter ved kjøp, leie og vedlikehold av teknisk utstyr, som er direkte knyttet opp mot landslinjen. Tilskuddet skal ikke brukes til å dekke ordinære driftsutgifter som for eksempel lønn, overtid, reiseutgifter kjøp av pc og kontorutstyr, skriver avdelingsdirektør Bjørn Erik Rasmussen i Utdanningsdirektoratet til Nordland fylkeskommune.

En forutsetning for tildelingen er at skolefylket stiller med nødvendige lokaler og utstyr, verksteder, øvingslokaler og liknende til disposisjon, mens Utdanningsdirektoratet gir utstyrstilskudd som skal gå til dekning av utgifter ved kjøp, leie og vedlikehold av teknisk utstyr ved landslinjene.

Hadsel videregående skole har en landslinje for utdanning av yrkessjåfører med lang tradisjon på studiestedet på Melbu.

Nordland fylkeskommune plikter på sin side, som eier av Hadsel videregående skole, å rapportere pengebruken innen 1. juni neste år. Skolen plikter for øvrig å melde fra til direktoratet dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort.