Reiselivsplan for Vesterålen:

Bø er «Hikers paradise»

Bø formannskap slutter seg til Reisemålsstrategi for Vesterålen «Bærekraftig vekst mot 2025».
Lokale notiser

Det var enstemmighet i formannskapet i Bø om å slutte seg til den overordnede masterplanen for reiselivet i Vesterålen. Denne tar for seg hver enkelt kommune i regionen og hva som bør være fokus i disse, da med tanke på reiselivsutvikling.

For Bø kommunes del er fokus «Hikers paradise og vandring på yttersida i Bø».

Formannskapsmedlemmene var enige i at det er viktig at dette ikke bare blir en ny planstrategi, men at denne settes ut i handling.

– Det er en fare for at Bø kommune forblir en «opplevelseskommune», der turister tar inn på hotell på Sortland og tar dagsturer til Bø. Når det er sagt så syntes jeg å merke en slags «Monsen-effekt», noe som er positivt, var ordfører Sture Pedersens oppfatning.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser