Naturvernforbundet alge-frikjenner oppdrettsnæringen

Naturvernforbundet tror ikke det er noen sammenheng mellom oppdrettsvirksomhet og algeoppblomstring.
Lokale notiser

Det skriver Fiskeribladet. (betalt innhold)

– Nei, den tragiske algeoppblomstringen vi har sett de siste ukene er ikke noe oppdrettsnæringen er skyld i selv. For hvis det er en sammenheng, så skulle vi sett hyppigere algeoppblomstringer i områder med mye oppdrettsvirksomhet, sier fagsjef Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Håpnes sier at forbundet har stor medfølelse for oppdretterne som er rammet av algene, og uttrykker glede over at algeoppblomstringen er på retur.

Flere har antydet at det er en sammenheng mellom algedøden og oppdrettsnæringens tilførsel av næringssalter til sjøen. Dette gjelder for eksempel Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson for MDG og tidligere regiondirektør Alf Albrigtsen i Fiskeridirektoratet.