NOAH:

– Ærfuglene beskyttes bedre ved jaktstans

– Ærfuglene beskyttes bedre ved jaktstans enn ved forfølgelse av andre truede dyr.

Ærfuglen tørker vingene sine ved Steinesjøen i Bø 7.april 2011.  Foto: Bjørnar Hansen

Lokale notiser

Det mener NOAH, som reagerer sterkt på at Senterpartiet foreslår jakt på truede dyr under dekke av å «beskytte» andre dyr. NOAH mener jaktstans er en langt bedre måte å styrke truede dyr av alle arter.

Også i Andøy har interesser innen turisme foreslått å starte jakt på havørn for at andre arter, som lundefugl, bedre skal klare å overleve. Det kunne Andøyposten melde fredag. Turistnæringen lokalt ønsker flere fugl som turistene kan oppleve på lokale båtturer i Andøy. Det gjelder blant annet Forøya, hvor havsula har rømt.

Forsiktig reduksjon

– Det er paradoksalt at sjøfuglene, under havørna på toppen av næringskjeden, går den visse død i møte på en lokalitet som har stor betydning. Havørna har vært totalfredet siden 1970-tallet, og bestanden har blitt alt for stor, sier Rolf Solvoll i Puffin Safari på Andøya til Andøyposten. Selskapet tar til orde for en forsiktig reduksjon av havørnbestanden for å berge truede sjøfuglarter langs kysten.

For NOAH sitt vedkommende er det spesielt Senterpartiets forslag om jakt på truet oter og ørn for å «beskytte» truet ærfugl de reagerer på. NOAH har en bedre idé som vil gagne ærfuglene uten å skade andre truede dyr, sier organisasjonen i en pressemelding.

Stopp all jakt

– Det er merkelig å se Senterpartiet argumentere for beskyttelse av ærfugler, uten å nevne det mest selvsagte: Stopp all jakt og skadefelling av ærfugl. De siste årene har gjennomsnittlig 10.000 ærfugl blitt skutt av jegere årlig, selv om den er nær truet, og det skytes også ærfugl fordi de er «til bry» for eksempelvis skjelloppdrettere. Oteren er enda mer truet - den har status sårbar. Senterpartiet burde heller foreslå stopp i ærfugljakten enn å være pådriver for at flere truede dyr skal skytes, sier leder og veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Uhørt med rekreasjonsjakt

NOAH mener myndighetene i langt større grad bør fatte vedtak om vern av Norges mange rødlistede dyr og fugler. De mener det er uhørt at man tillater rekreasjonsjakt på flere rødlistede arter, og at myndigheten ser ut til å legge til rette for mer jakt istedenfor mer vern av ville dyr.

– I dag har vi dessuten en politikk hvor såkalt skadefelling i yngletiden foregår på en rekke rødlistede arter. Skadefellingsforskriften er fullstendig utdatert, og bør oppdateres til det akutte behovet for beskyttelse som ville dyr nå har. Senterpartiets forslag om «skadefelling» på sårbare otere og fredede ørner representerer et utdatert natursyn. Det er vår egen negative inngripen overfor ville dyr som må reguleres, sier Martinsen i NOAH.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser