Bonde fikk avslag i Hadsel

Bonden Gyro Bruun har fått et avslag på søknad om nærmere 44.000 kroner i tilskudd til samle- og skilleanlegg på gården på Flatset.
Lokale notiser

I et negativt vedtak skriver underdirektør Hans Christian Jarnæs hos Fylkesmannen i Nordland at det omsøkte tiltaket er i tråd med formålet for tilskudd til tiltak i beiteområder.

– Vi kan innvilge tilskudd til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark, samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Vi har mottatt mange søknader i 2019 og finansieringsbehovet er større enn rammen vi har til fordeling. Vi må derfor prioritere mellom søkere og tiltak. Fylkesmannen prioriterer fellestiltak som kommer mange medlemmer og landbruksforetak og dyr til gode. Vi har etter en helhetsvurdering valgt å avslå søknaden din.

Kommunen skal avgjøre fra 2020

Fylkesmannen gjør samtidig søkeren oppmerksom på at det fra 2020 vil være Hadsel kommune som avgjør slike søknader.

– I framtiden er det kommunen som avgjør søknader om tilskudd. Det vil komme informasjon om dette på internettsidene til Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen, heter det.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser