Fylkesmannen i Nordland:

Tillater lavtflyging over naturreservat

Fylkesmannen i Nordland har gitt dispensasjon til Norges geologiske undersøkelser (NGU) slik at de kan drive lavtflyging over Godfjordbotn naturreservat i Sortland.
Lokale notiser

Fylkesmannens vedtak er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens paragraf 48; «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.»

NGUs dispensasjon gjelder i følge vedtaket i forbindelse med geofysiske målinger. Dispensasjonen gjelder fra 1. august til 31. oktober 2019.

Bakgrunnen er at Norges geologiske undersøkelse (NGU) planlegger å foreta geofysiske målinger fra helikopter i Nordland sommeren 2019. Helikopteret blir utstyrt med en målesonde som henger 30 meter under helikopteret, samt et gammaspektrometer som er festet like under helikopteret. NGU flyr målelinjer med 200 meters avstand, med hastighet på cirka 100 kilometer i timen. For å oppnå best mulig kvalitet og sammenheng i måledata, er de avhengige av å fly i konstant høyde 60 meter over bakken.

– Godfjordbotn naturreservat er hovedsakelig vernet på grunn av De Geer morener på tvers av dalen, men fuglelivet er også en del av verneformålet. Det er registrert storspove og steinvender her i enere tid. Siden de geofysiske målingene kan gjøres utenom hekketida, som er den mest sårbare tida, anser vi tiltaket som så kortvarig at det ikke vil gå ut over verneverdiene. Målingene har dessuten stor samfunnsmessig verdi i form av mer kunnskap om berggrunn og geologi, heter det i vedtaket.

Med de vilkår som er satt vil lavtflygingen være av så midlertidig og kortvarig karakter at det ikke vil gå utover verneverdiene. Fylkesmannen gir dermed dispensasjon, heter det.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser