Tildeler en ny krillkonsesjon

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).  Foto: Arkiv

Lokale notiser

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tildele en ny, tredje konsesjon, for trålfiske etter krill.

Seks forskningsfartøy deltok i det store internasjonale Antarktis-toktet der krillforekomstene i Sørishavet har blitt kartlagt. Forskningsfartøyene har vært et halvt år i Antarktis, og kom nylig tilbake til Norge.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier i en pressemelding at krillen i Antarktis er en viktig del av økosystemet, og at føre-var prinsippet derfor er viktig ved høsting.

– Etter at jeg nylig fikk en orientering av Havforskningsinstituttet fra forskningstoktet i Antarktis, er jeg trygg på at høstingen er godt innenfor bærekraftige rammer når vi utvider med en ny tredje konsesjon, sier fiskeriministeren.

Første gang på over ti år

I fjor ble det for første gang på over ti år utlyst krillkonsesjoner. Forrige gang disse konsesjonene ble lyst ut, var i 2007 og da blir det utlyst fire konsesjoner.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslo høsten 2018 at det skulle lyses ut mellom to og fire nye krillkonsesjoner. Ut fra den kunnskapen de da hadde, ble det besluttet å kun utlyse to konsesjoner.

Per dags dato er det kun to selskaper som har krillkonsesjoner, Aker Biomarine og Rimfrost. Begge disse selskapene søkte også nå om konsesjon. Den tredje søkeren var Fish Group of Norway AS, som fikk avslag, men påklaget avslaget.

Påklaget avslaget

I dag er det kun to selskaper som har krillkonsesjoner, Aker Biomarine og Rimfrost. Begge disse selskapene søkte også nå om konsesjon. Den tredje søkeren var Fish Group of Norway AS. Fish Group fikk avslag, men påklaget avslaget.

– Departementet har gått grundig inn i klagesaken, og finner det vanskelig å skille mellom de tre søknadene når alle de oppstilte kriteriene legges til grunn. Jeg har derfor kommet til at Fish Group of Norway AS tildeles en ny tredje krillkonsesjon, sier Nesvik.