Torsk vil gyte lengre nord

Så langt viser forsøkene at jo høyere temperaturer jo dårligere torskeegg.
Lokale notiser

Havforskningsinstituttet forsøker å finne ut hvordan en temperaturøkning langs kysten kan påvirke torskebestanden, skriver Kyst og Fjord.

Nå viser de foreløpige resultatene at en levende torsk tåler høyere temperaturer enn eggene. Men funnene tyder på at vi i framtiden kan oppleve store endringer i vandringsmønsteret til torsken når den skal gyte.

– Vi trur det blir store endringer i gyteområdene i Nordsjøen i framtiden, sier forskingssjef Olav Sigurd Kjesbu i en artikkel Havforskningsinstituttet nylig har presentert.

– Torsken selv har det ikke så ille i varmt vann, men hunnen er svært kresen på temperaturen når hun skal gyte. Det er derfor ikke så rart, det vi har sett i forsøket, at torskeeggene blir av dårligere kvalitet når det er for varmt.

Dårlig kvalitet på egga betyr at færre vil overleve fram til de er voksne fisk.

– Det en kan tenke seg, er at torsken vil trekke lenger nord enn før for å gyte. Det er allerede kjent langs Norskekysten i varme og kalde perioder. Men, om noen år vil kanskje ikke torsken gyte sør i Nordsjøen i det hele tatt, bare i den nordligste delen. Det er en radikal endring for flere av torskestammene, sier Kjesbu.