Får fortsette utvidet fiske i Roksdalsvassdraget

Fylkesmannen i Nordland har gitt Roksdalsvassdraget fiskeriadministrasjon tillatelse til utvidet fiske i perioden 2019 til og med 2023.

FORTSETTER: Roksdalsvassdraget Fiskeriadministrasjon har fått tillatelse til utvidet fiske i vassdraget til ut 2023. Dette bildet er fra Åelva som er en del av vassdraget.  Foto: Å, Ånes og Svandalen fiskeforetak

Lokale notiser

Fiskeriadministrasjonen har hatt en lignende tillatelse fra 29. april 2014 og har nå lagt frem driftsplan for perioden 2019 til 2023.


Tørr sommer preget mange lakseelver

1.516 kilo fisk fanget i Roksdalsvassdraget i fjor

Ikke siden 1988 har det vært fisket så lite laks, sjøaure og sjørøye i norske elver. – For Roksdalsvassdraget var det et normalår i fjor, sier Inge Bernt Nilsen.Roksdalsvassdraget på Andøya:

Får 30.000 til videotelling av laks

Å, Ånes og Svandalen fiskeforetak får 30.000 kroner fra fylkesmannen i Nordland til videotelling av laks i Roksdalsvassdraget. – Det er et omfattende arbeid å gå gjennom videoene, sier Inge Bernt Nilsen.Andøy har de største lakseelvene

De tre største lakseelvene i Vesterålen ligger i Andøy. På topp ligger Roksdalsvassdraget (Åelva) – Vi mener det er godt med fisk i vassdraget, sier Inge Bernt Nilsen, som er sekretær i Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA.Fem vesterålsoppdrettere betaler videoovervåking av lakseelv

Leder Magnar Svandal i Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak er positivt overrasket over at Vesterålens fem oppdrettsaktører (Øyfisk, Eidsfjord Sjøfarm, Nordlaks oppdrett, Cermaq Norway og Egil Kristoffersen & Sønner) har bevilget 250.000 kroner til videreføring av et videoovervåkingsprosjekt.


– Fylkesmannen i Nordland åpner med dette for følgende fiske etter innlandsfisk i Roksdalsvassdraget for driftsplanperioden 2019-2023:

Ånesvatnet:

– Stangfiske i perioden 01.06 – 31.08.

– Garnfiske etter innlandsfisk med bunnsatte garn med maskevidde 21 mm (30 omfar) - 24 mm (26 omfar): 01.05 - 31.05 og 18.08 – til isen legger seg. Garna skal settes slik at hele fangstdelen står minst 1 m under vannoverflata i perioden 01.05 - 31.05 og minst 2 m under vannoverflata i perioden 18.08 – isen legger seg. Ikke garnfiske i garnforbudssoner. Utsettingsplikt for laks ved garnfiske.

– Fiske med teiner hele året.

Bødalsvatnet:

– Stangfiske i perioden 01.06 – 30.09.

– Tynningsfiske etter røye med bunnsatte garn med maskevidde 21 mm (30 omfar): Fra 01.05 til isen legger seg. Garna skal settes slik at hele fangstdelen står minst 1 m under vannoverflata. Ikke garnfiske i garnforbudssoner. Utsettingsplikt for laks ved garnfiske.

– Fiske med teiner hele året.

Grunnvatnet:

– Stangfiske i perioden 01.06 – 31.08.

– Garnfiske etter røye med bunnsatte garn med maskevidde 21 mm (30 omfar): 01.05 - 31.05. Garna skal settes slik at hele fangstdelen står minst 1 m under vannoverflata. Ikke garnfiske i garnforbudssoner. Utsettingsplikt for laks ved garnfiske.

– Fiske med teiner hele året.

Vilkår

Fylkesmannen stiller følgende vilkår for tillatelsen:

1. All villaks og sjøørret som fanges levende under fiske med garn og teiner skal behandles så skånsomt som mulig før fisken slippes tilbake i vatnet.

2. Det skal ikke fiskes med garn innenfor garnforbuds-soner markert på kart over Ånesvatnet, Bødalsvatnet og Grunnvatnet i driftsplanen.

3. Garn og teiner skal være tydelig merket med fiskerens navn og adresse.

4. Det skal leveres fangstrapport for garnfisket til Fylkesmannen i Nordland innen 1. november hvert år.

Rapporten skal inneholde opplysninger om antall laks og sjøørret som fanges, både den som slippes ut og den som dør. I tillegg bør fangst av ørret og røye rapporteres (antall og vekt av hver art).

– God lokal forvaltning

Fylkesmannen skriver at det er ønskelige med romslige fiskebestemmelser i vassdrag med stabile bestander og god lokal forsvaltning.

– Roksdalsvassdraget tilfredsstiller etter vår vurdering dette kravet. Videoovervåkingen av fiskeoppgangen i kombinasjon med god fangstrapportering gir dessuten mulighet for kontroll med bestandsutviklingen i vassdraget, skriver fylkesmannen.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser