Søker om 50.000 kroner til «Åpen Blåbyhall» i sommer

Sortland Idrettslag søker kommunen om 50.000 kroner i støtte til å ha «Åpen Blåbyhall» i en måned i sommer.
Lokale notiser

Sortland Idrettslag har også tidligere år fått tildeling fra Sortland kommune til å gjennomføre arrangementet, og har nå inne søknad for 2019.

Idrettslaget søker nå etter støttespillere for å kunne planlegge og gjennomføre åpen Blåbyhallen mandag til fredag i perioden 01.juli –31.juli.

Gratis lavterskeltilbud

«Åpen Blåbyhall»er ett tilbud for barn og ungdom inspirert av «Åpen Hall».

– Vi ønsker også denne sommeren å tilby ett gratis lavterskeltilbud åpent for alle. Hallen vil være åpen for ulike fysiske aktiviteter og i tillegg har vi åpen cafe hvor besøkende kan få kjøpt god, rimelig og sunn mat. På dager med sol og varmt vær vil vi legge til rette for utendørsaktiviteter enten i Bjørklund parken eller i Sortland Idrettspark, ifølge søknaden.

Tilbudet vil bli drevet av Sortland Idrettslag, mensom vil ansette fire personer i alderen 16-19 år som aktivitetsledere som vil drifte og aktivisere barna, med fokusområderpå idrettsglede, samhold,inkludering og sunne verdier.

– Sortland Idrettslag er helt avhengig av støttespillere for å kunne opprettholde det svært populære tilbudet blant barn og unge. I 2018 var besøkstallet estimert til cirka 50-70 barn hver dag. Dette er noe som viser en klar økning i besøkstallene fra tidligere år, skriver idrettslaget.

Budsjettet i år er på totalt 122.000 kroner, og det søkes om 50.000 kroner støtte for å dekke utgifter i forbindelse med åpen blåbyhall.