Kommunen vil ha 5000 kroner i byggesaksgebyr for gapahuk

Hognfjord Utmarkslag har skrevet en klage til Sortland kommune, etter å ha fått et stort gebyr etter oppsetting av gapahuk.
Lokale notiser

Hognfjord Utmarkslag (HUL) ønsker å tilrettelegge for friluftsliv langs Polljordveien som går inn Sørfjorden.

I den forbindelse er det er søkt om byggetillatelse til oppsetting av en gapahuk på 4 meter gange 3 meter. Utmarkslaget er orientert av Sortland kommune at gebyret er på 5000 kroner for behandling av byggesøknad.

– Dette synes vi var dyrt og begrunner det med:

  • Dette er tilrettelegging for friluftsliv som alle beboere i kommune vil nyte godt av. Polljordveien fra Eidbukta og inn til Skåla i Sørfjorden er en mye brukt turløype både vinter og sommer.
  • På Finn-neset er det flott utsikt innover Sørfjorden og her vil det være godt med le, for å nyte mat og kaffe.

Hognfjord Utmarkslag ble stiftet i 1994 og har cirka 35 medlemmer med utmark. Laget har elgvald med et tellende elgareal på 12.400 dekar.

– Dette gir fellingstillatelse til 3 elg årlig. HUL har først og fremt utbytte fra elgjakta og elgjegerne er grunneiere på Gnr. 30.Årsmøte har bestemt at elgkjøttet selges til jegerne og rettighetshavere for 40 kroner per kilo. Årlig utbytte til HUL ligger på cirka 15.000 kroner og dette brukes til bygdas ve og vel, skriver Ped Eldgar Karlsen i utmarkslaget.

Det vises til at det er kjøpt lekeutstyr til Holmvatnet barnehage, kjøpt grus til skogsveier og fått gravemaskin til å renske opp grøftene. I tillegg har utmarkslaget sørget for vedlikehold av «Bykvanto anlegget», og kjøpt inn ryddesag.

– Bykvanto-anlegget er tilrettelagt for laksefiske av funksjonshemmede. Laget fikk støtte til dette av Fylkeskommunen, skriver Karlsen, som ber kommunen redusere byggesaksgebyret til halvparten, altså 2500 kroner