Råteskade på Øksnes kirke

Kirkevergen i Øksnes påpeker at det er fukt- og råteskader ved Øksnes kirke på Skogsøya.

Øksnes kirke. 

Lokale notiser

Det ble i slutten av mai i år påvist fukt- og råteskader i den gamle og ærverdige Øksnes kirke.

– Vi har i noen tid visst om utfordringen, og trodde problemet var løst med tiltak i 2016, hvilket viste seg å ikke være tilfelle. Vi viser til vedlagte brev sendt biskopen i Sør-Hålogaland med spørsmål om tillatelse til å gjennomføre nødvendige tiltak, sier kirkeverge Tore Christiansen overfor Øksnes kommune.

Brevet beskriver både problemene og kirkevergens tanker om hva som må gjøres. Henvendelsen er sendt for å gjøre kommunen oppmerksom på problemstillingen.

- Når vi har mer oversikt over hvilke kostnader utbedringen vil medføre kan det bli aktuelt å be kommunen om en bevilgning til formålet, påpekes det.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser