– Ikke egenandel for pasientene

Kommuneoverleger, alle fastleger og legekontorene har nå fått beskjed om at pasienter som undersøkes med mistanke om Hepatitt C skal slippe egenandel.
Lokale notiser

Avdelingsleder ved samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset HF, Steinar Pleym Pedersen skriver i et brev til alle fastlegene og alle legekontorene en påminnelse om fritak for egenandel.

– Nordlandssykehuset er, i likhet med landets øvrige helseforetak, forpliktet til å jobbe med eliminasjon av Hepatitt C. I forbindelse med et informasjonsmøte for kort tid siden, ble det reist spørsmål om egenandel for pasientene i forbindelse med nødvendig analyseprøver knyttet til diagnostisering. Vi har videresendt spørsmålet til Helsedirektoratet, og svaret er dette: «Det skal ikke betales egenandel ved undersøkelse for HCV-infeksjon. Pasienten trenger ikke opplyse hvorfor de ønsker å la seg undersøke. HCV er definert som en allmennfarlig, smittsom sykdom og det skal ikke betales egenandel for verken diagnostikk og behandling».

– Dette er en viktig avklaring. Dessverre har vi ikke ajourført emailliste over alle kommunens fastleger/legekontorer. Jeg ber derfor om at kommuneoverlegen i samråd med kommunens postmottak bidrar til distribusjon til alle fastleger og legekontor. Det er viktig at også øvrig helsepersonell på legekontorene får denne informasjonen, skriver Pedersen.