Hadsel sender fugleklage til Fylkesmannen

Hadsel kommune har informert Norsk ornitologisk forening i Vesterålen om at deres klage på vesentlig terrenginngrep på Børøya blir sendt til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Nordland.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Marius Birkeland

Lokale notiser

Det skriver saksbehandler Øyvind Bjerke i et brev til foreningen, der det vises til at formannskapet i kommuen har avvist klagen.

Det er konkret et vesentlig terrenginngrep i steinbruddet på Børøya ved Stokmarknes klagen handler om. Det skal hentes ut masser, inkludert sprengningsarbeider, for å skaffe fyllmasser til næringstomt i den såkalte sykehusbukta.

Norsk ornitologisk forening klaget etter at kommunen gjorde sin beslutning, og mente at det ikke var gjennomført reguleringsarbeid i forkant av terrenginngrepet.

– Videre er søknad om terrenginngrep ikke utredet godt nok i forhold til Naturmangfoldloven. I området har det de seneste årene etablert seg en måkekoloni på 20-30 par med flere rødlistetearter, gråmåke (20), sildemåke (6-7) og fiskemåke (3-4). Det kan nevnes spesielt den nord-norske underarten av sildemåke (fuscus fuscus) med 1-2 par, -de eneste i Hadsel kommune. Dette kjenner kommunen til!

Foreningen viser til at forekomsten ligger registrert i artsdatabankens database, og poengterer at kommunen likevel har valgt å se bort fra dette.

– I tillegg kommer uavklarte adkomstforhold til området, som slik aktiviteten skjer skaper farlige trafikkforhold på fylkesveien. Hvordan skal kommunen med legitimitet forvalte gjeldende lover og forskrifter, - Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven og Vegloven, når en gjentatte ganger med den største selvfølge bryter loven selv? Skriver leder i foreningen, Anita Stormoen til kommunen, i den opprinnelige klagen som kommunen nå har avvist og videresendt til Fylkesmannen i Nordland.

– NOF Vesterålen er innforstått med at lokaliteten kan gå tapt på sikt, men forutsetter likevel at overordnet lovverk blir lagt til grunn for saksbehandlingen, heter det.


Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser