Må betale 65.000 i gebyr for havfarmen

Fylkesmannen i Nordland har bestemt at Nordlaks Oppdrett AS skal betale et saksbehandlingsgebyr på 65.600 kroner til Miljødirektoratet for fastsettelse av risikoklasse for lokaliteten Ytre Hadseløya, den såkalte havfarmen.
Lokale notiser

Det går fram av et brev fra Fylkesmannen til oppdretteren. Lokaliteten er plassert i gebyrsats fem og er lovhjemlet i forurensningsforskriften om gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endringer i tillatelser. Lokaliteten er samtidig plassert i risikoklasse tre slik Fylkesmannen orienterte selskapet om i april.

Havfarmen utenfor Taen på Hadseløya er tidligere innvilget utslippstillatelse med en biomasse på 10.000 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret til utgangen av 2025.