Ny gang- og sykkelsti:

Vegvesenet betaler 30.000 kroner for fem dvergbjørk

Statens vegvesen har inngått en minnelig avtale med naboer til den nye gang- og sykkelstien gjennom Sandnes på Langøya i Hadsel kommune.

Arkivfoto. 

Lokale notiser

– Vi betaler en kompensasjon på kroner 30.000, noe som tilsvarer kostnaden med å etablere fem dvergbjørk, til dere og så sørger dere for å bruke dette beløpet til de avbøtende tiltak dere ønsker. Vi forutsetter av eventuell etablering av beplantning følger regler med at dette ikke skjer inne på vegvesenets areal og i en slik avstand fra veien at det ikke tar sikt og lignende, og på den måten framstår som trafikkfarlig.

Det skriver saksbehandler Bjarne Barthel i Statens vegvesen til veinaboer i Sandnesveien.

Det har over en tid vært litt fram og tilbake mellom boligeierne og Statens vegvesen i saken i forbindelse med kontrakt knyttet til veibyggingen på Sandnes.. Det har skjedd etter at noen lerker etter avtale med grunneier måtte fjernes langs veien, som fikk gang- og sykkelsti i fjor.